اطلاعات بیشتر:

پیشاهنگان پسر

پیشاهنگان اردوگاه های نیویورک را برای فروش به منظور پرداخت تسویه سوءاستفاده برای فروش گذاشتند

پسران پیشاهنگ 850 میلیون دلار به قربانیان سوء استفاده جنسی در معامله تسویه حساب

پسر پیشاهنگ 15 ساله هنگام کایاک سواری در کالیفرنیا توسط کوسه گاز گرفته شد

کلاهبرداری پسران توسط Airbnb فلوریدا: «اینجا هیچ چیز وجود ندارد»

DOVER، Del.-وکلای پیشاهنگان پسران آمریکا از قاضی دلاور می خواهند موافقت نامه ای به ارزش 850 میلیون دلار که اساس برنامه گروه برای خروج از ورشکستگی است.

قاضی باید روز پنجشنبه جلسه ای را در مورد تأیید این توافقنامه ، که شامل سازمان ملی پیشاهنگان پسر ، حدود 250 شورای محلی پیشاهنگان محلی و موسسات حقوقی با نمایندگی حدود 70،000 مرد است ، ادعا می کند که آنها