قانونگذاران مینسوتا روز شنبه در مورد اصلاحات پلیس پس از مرگ جورج فلوید ، اختلاف نظر داشتند و یک جلسه قانونگذاری ویژه بدون معامله را به پایان رساندند.
به گزارش مینیاپولیس StarTribune ، دموکراتها نزدیک به دوازده لوایح را پیشنهاد کرده بودند ، از جمله اقدامات برای قرار دادن دادستان کل امور خارجه در امور مربوط به نیرو مرگبار و ممنوعیت آموزش “سبک جنگی” برای پلیس.

براساس گزارش ها ، مجلس سنا به رهبری جمهوریخواهان اصلاحات كمی را شامل می شد ، از جمله ممنوعیت نوع چوكولد ها و محدودیت های گردن مورد استفاده در فلوید ، قبلاً.