وكیل محاصره شده مایكل آواناتی روز جمعه از یك قاضی فدرال خواست تا مجازات خود را به دلیل تلاش برای حبس خانه” آزاد شد در ونیز ، کالیفرنیا ، آوریل گذشته ، وکیل مستقر در میامی و اعضای خانواده اش تحت این پروتکل قرار خواهند گرفت.
وکیل سرسخت ، که تا 42 سال در پشت میله های زندان است ، سه دادگاه دیگر دارد که باید با آن درگیر شود.
دادستانهای منهتن قصد دارند وی را در تاریخ 26 آوریل به اتهام از استورمی دانیلز ، ستاره پورنو ، که او را در یک لباس ناموفق 2018 علیه معشوق ادعایی خود ، رئیس جمهور دونالد ترامپ ، نماینده داشت.
Avenatti همچنین دارای دو دادگاه در کالیفرنیا به اتهام سرقت از سایر مشتریان و ارتکاب کلاهبرداری بانکی و مالیاتی است.