به دنبال مجسمه کاپیتان کوک در سیدنی ، دو زن دستگیر شده اند. هاید پارک دفع شد. پلیس هشدار داد پلیس NSW در بیانیه ای گفت: “خرابکاری در حدود ساعت 4 صبح روز یکشنبه و دستگیری دو زن – 27 ساله و 28 ساله – در نزدیکی خیابان کالج در CBD ، پلیس بی سیم در بیانیه ای گفت. گفته می شود که این زنان با چند قوطی اسپری در یک کیسه پیدا شده اند. آنها به ایستگاه پلیس روز خیابان منتقل شده اند که انتظار می رود از آنها متهم شود. © AAP 2020