آن را به عنوان terminator coronavirus بنامید.
یک بلند مرتبه لوکس در میامی اعلام کرده است که درهای خود را به روی یک روبات کشته COVID-19 باز کرده است.
Paramount Miami Worldcenter “ربات اشعه XV Xenex LightStrike UV” را به کار گرفته است ، که از انفجار نور ماوراء بنفش برای از بین بردن تاج استفاده می کند – ادعا می کند که این اولین آسمان خراش مسکونی در کشور است.
“ما می خواستیم این فناوری را در اینجا به Paramount بیاوریم ، از آن در امکانات ما استفاده کنیم ، بنابراین ساکنان ما احساس می کنند که از امنیت زیادی در ساختمان ما برخوردار هستند ،” دانیل Kodsi مدیرعامل Paramount Miami Worldcenter به ایستگاه محلی CBS – وی افزود که وی همچنین در حال ساخت “اولین هتل آگاهانه COVID در جهان” است.