یک مدرسه در برلین با تجمع شدید پلیس در حال تعطیل است. خارج. پلیس محلی تأیید کرد که در حال جستجو در Max است مدرسه Taut-Oberstufenzentrum پس از هشدار دقیقاً قبل از ساعت 10 صبح به وقت محلی (6 بعد از ظهر AEST) فعال شد. هیچ اطلاعات دیگری در مورد حادثه تأیید نشده است. عکسی که گفته می شود در خارج از صحنه گرفته شده ، پلیس های متعددی را با تجهیزات تاکتیکی و اسلحه نشان می دهد. di v> گزارش ها مبنی بر اینکه دانشجویان آنلاین داخل یک کلاس در حال محاصره هستند. موارد بعدی.