یک زندانی به اتهام قتل زندانی دیگری که بدنش بود موجود در لباسشویی زندان کوئینزلند است. یک مرد 25 ساله از مرکز اصلاح وودفورد ، در شمال بریزبن ، متهم به قتل مرد 37 ساله در 6 ماه مه است. وی به اتهام قتل متهم شده است و در تاریخ 20 ژوئیه به دادگاه دادرس بریزبن می رود. © AAP 2020