مردی پس از رهبری پلیس بر روی تعقیب خودرو دستگیر شد. و سقوط به یک مغازه در غرب سیدنی. A مرد 31 ساله در یک فورد موستانگ کوپه ظاهراً نتوانسته است در خیابان Glossop در خیابان مریس در ساعت 9:30 بعد از ظهر متوقف شود. پلیس قبل از تصادف خودرو در جلوی مغازه خالی ، تعقیب كوتاهی را انجام داد. مأموریت ها گفتند که این مرد با پای پیاده از صحنه فرار کرد و مدت کوتاهی بعد در خانه ای در خیابان آدلاید در خیابان مریس دستگیر شد. © AAP 2020