یک گزارش حاکی است ، مردی که دارای تبر بود ، در نزدیکی اعتراض به مرگ جورج فلوید در دنور ، پنجشنبه شب شلیک شد.
پلیس دنور حوالی نیمه شب اظهار داشت که یک نفر پس از تیراندازی به بیمارستان منتقل شده اما ادعا کرده است که مرد دارای تبر هیچ ارتباطی با اعتراضات ندارد ، مطابق با دنور پست .
فیلم از صحنه ، مردی را نشان می دهد که در خیابان خونریزی می کند و مردم درخواست کمک می کنند
“ما یک مرد زخمی شدید داریم که سریعاً به کمک نیاز دارد.”
بیشتر معترضین هنگام وقوع حادثه مانع از این حادثه شده بودند.
یک افسر به این مقاله گفت كه “به نظر نمی رسد كه تیراندازی به هیچ وجه به اعتراضات مرتبط باشد.”
پلیس همچنین گفت كه فرد دیگری در ارتباط با این حادثه زخم چاقو را متحمل شده است
به اشتراک بگذارید: Facebook > Twitter

صفحه تلنگر

ایمیل span > کپی