مردی در اثر تصادف تکان دهنده در محل کار در سیدنی درگذشت. سایت واقع در جنوب غربی شهر قفل شد بعد از این که مرد امروز بعد از ظهر فوت کرد. مردی در اثر تصادف در محل کار در چیپینگ نورتون درگذشت.! – – -> (9News) قربانی ، در سن 30 سالگی ، بلافاصله بعد از 1:00 در زیر لیفتراک گرفتار شد. خدمه اضطراری در محل کار Chipping Norton به صحنه پاسخ دادند ، اما پیراپزشکان نتوانستند مرد را نجات دهند. >