مرد در اثر دو خودرو جان باخته و یک کامیون با هم برخورد کرد. اوایل صبح امروز تونل فرودگاه سیدنی. این سر و صدا اتفاق افتاد حدود ساعت 6.45 صبح درست قبل از بازگشت M5 در ماسکوت. مردی درگذشت بعد از برخورد دو خودرو و یک کامیون در تونل فرودگاه سیدنی. (9News) مرد در صحنه درگذشت و یک زن با جراحات جزئی به بیمارستان منتقل شد. پلیس در بیانیه ای گفت: یک مرد سوم به دلیل آزمایش اجباری خون و ادرار به بیمارستان منتقل شد. تأخیرهای گسترده در جنرال هولمز درایو وجود دارد. (9News) (9News) به رانندگان اخطار داده می شود تاخیرهای گسترده را امروز صبح بخواهند. در تونل فرودگاه در ماسکوت روی جنرال هولمز درایو دو سه خط جنوبی در بسته است. یک خط مرزی شمالی بسته شده است.