بدن زن یک روز دراز کشید تا در خانه کوئینزلند جایی که گفته می شود کشته شده است. پلیس می گوید که این 45 ساله مدتی در روز سه شنبه به قتل رسیده است ، اما مأموران تا بعد از ظهر دیروز به خیابان در خیابان هلاک ، نارنگبا نرسیده اند. مأمورین حضور به امروز گفتند این زن دچار “صدمات وحشتناک” شد و کارآگاهان به سرعت صحنه جرم را تأسیس کردند که منجر به دستگیری یک مرد 50 ساله در یک ملک مجاور شد. > پلیس تأیید کرده است که جفت یکدیگر را می شناختند. این مرد به یک فقره قتل (جرم خشونت خانگی) متهم شده است و امروز با دادگاه دادرس پور ریور روبرو خواهد شد. © AAP 2020