به گفته دولت ، صدها فیل که به طرز مرموزی در بوتسوانا درگذشت ، ممکن است قربانی یک پاتوژن منفی پچیدرم ، یک بیماری جدید جدید مرگبار باشد.
در اوایل این ماه وقتی جهان دست نخورده جهان در اوایل این ماه شوکه شد. اجساد 281 فیل در نزدیکی دلتا اوکااوگانو پیدا شد. نمونه ها به زیمبابوه و آفریقای جنوبی ارسال شده اند و نتایج اولیه ، مطابق بلومبرگ ،” بیماریهای شناخته شده ای را ایجاد می کند که باعث ایجاد توده می شود. دولت در بیانیه ای گفت: مرگ و میر و این ممکن است نشان دهنده “بیماریهای جدید” باشد. ”
اگرچه تعداد کشته ها تا کنون نمایانگر بخشی از 130،000 فیل تخمین زده شده در بوتسوانا است ، اگر مقامات نتوانند به زودی علت این امر را ببندند ، ترس بیشتری وجود دارد.