ضربه تام پتی “من به عقب نمی شوم” پخش شد در تظاهرات پرزیدنت ترامپ در تولس روز شنبه – و اکنون املاک این ستاره راک از تقاضای خود مبنی بر عقب نشینی عقب نشینی نمی کند. استفاده از آهنگ را متوقف کنید.
“ترامپ به هیچ وجه مجاز به استفاده از این آهنگ برای تبلیغ بیشتر کمپین هایی نبود که بسیاری از آمریکایی ها و عقل سلیم را پشت سر بگذارد ،” a بیانیه توییت شده شنبه شب گفت:
این بیانیه توسط بیوه پتی ، دانا ، و دخترانش آدریا ، آناکیم و مادرشان ، همسر اول پتی ، جین بنیو امضا شده است.
آنها توئیت کردند: “ما از هوادارانی که در این حاشیه حاشیه رانده شده اند متنفریم تا فکر کنند که ما در این استفاده همدست هستیم.”
“به طور همزمان ، ما اخطار رسمی و آتش بس را برای فعالیت های ترامپ صادر کرده ایم.”