یک معاون کلانتر نیومکزیکو در اوایل این ماه دستگیر شد و پس از آنکه با متامفتامین و لوله ای در داخل ماشین گشت خود گرفتار شد ، از این نیرو استعفا داد.
پلیس ایالتی نیومکزیکو مواد مخدر را در داخل خودرو معاون گرانت تیلور معاون کلانتر شهرستان سیرا کشف کرد ، تیلور ، که بیش از یک سال در این اداره است ، به اتهام داشتن مواد مخدر متهم شد و در همان روز استعفا داد.
معاون شریف نیز در سال 2011 متهم به تملك بود و مطابق سوابق دادگاه ، هیچ دعوایی علیه وی دعاوی نداشت. در سال 2009 ، وی همچنین به رانندگی در مستی متهم شد.
این گزارش گفت: هامیلتون وقتی از وی سؤال شد که آیا از تاریخ جنایی تیلور آگاهی دارد ، اظهار نظر نکرد.
به اشتراک بگذارید: Facebook > Twitter

صفحه تلنگر

WhatsApp ایمیل کپی