یک معلم 50 ساله بعد از او متهم شد گفته می شود که یکی از دانش آموزان نوجوان خود را در شمال غربی سیدنی لمس کرده است. span> این دختر 16 ساله روز پنجشنبه در قلعه هیل در حال تدریس خصوصی تدریس بود که گفته می شود معلم جنسی او را لمس کرده است. یک تحقیق آغاز شد و حدود ساعت 3 بعد از ظهر جمعه ، پلیس 50 ساله را در یک تجارت در خیابان سیسیل در قلعه هیل دستگیر کرد. span > این مرد را به ایستگاه پلیس قلعه هیل بردند و به اتهام دست زدن به رابطه جنسی با یکی دیگر از کارهای شخصی متهم شدند n بدون رضایت. به وی وثیقه سخت مشروط داده شد برای حضور در دادگاه محلی پاراماتتا چهارشنبه 9 سپتامبر.