مرکز منابع Johns Hopkins Coronavirus اواخر شنبه گزارش داد: تعداد موارد کروناویروس در سراسر جهان از 4 میلیون فراتر رفته است.
تعداد کشته شدگان جهانی به 278،135 رسید ، مرکز گفت.
با توجه به دانشگاه ، ایالات متحده تعداد پرونده های جهان را با 1305،544 هدایت می کند ، که توسط اسپانیا با 222.857 پرونده و ایتالیا با 218268 مورد ، در نظر گرفته شده است.
تعداد کشته ها در ایالات متحده بیش از 78،600 نفر است
به اشتراک بگذارید: Facebook Twitter

صفحه تلنگر

WhatsApp ایمیل > کپی کنید