نوجوان پس از حمله و سرقت توسط چند نفر در بيمارستان است. جوانان در غرب ملبورن ، با درخواست پلیس برای شاهدان این حمله. گروهی بین 10 تا 15 جوان به پسر 15 ساله ای نزدیک شدند در حالی که او در مدرسه ابتدایی در خیابان گریو در وریبی در حدود ساعت 4.15 عصر روز دوشنبه ، در حال دویدن بود ، قبل از اینکه چند نفر از آنها به او حمله کرده و با او فرار کنند. تلفن و کفش. 15 ساله به بیمارستان منتقل شد و وی همچنان در شرایط جدی و خطرناک زندگی نمانده است. تحقیقات معتقدند ممکن است یک زن و مرد که در منطقه ورزش می کردند ، حمله را دیده باشند و از آنها خواسته اند که به جلو بیایند. © AAP 2020