دولت اندرو کوومو به ساکنان از سه ایالت داغ دیگر برای coronavirus سفارش داده است برای قرنطینه به مدت 14 روز هنگام ورود به نیویورک به منظور مهار گسترش اشکال قاتل.
دلاور ، کانزاس و اوکلاهما اکنون در بین 19 ایالت هستند که بخشی از مشاوره سفر برای گسترش اجتماع COVID-19 است.
در معیارهای نیویورک ، ایالتی با میزان تست مثبت بالاتر از 10 در 100000 ساکن بیش از میانگین هفت روز ، یا میزان آلودگی 10٪ از آزمایش شده در طی هفت روز متوالی.
کوپو روز سه شنبه گفت: “در حالی که ایالت های سراسر کشور با گسترش جامعه رو به افزایش است ، نیویورک برای اطمینان از تداوم ایمنی بازگشایی فاز ما اقدام می کند.”
کومو اظهار امیدواری کرد که مشاوره سفر خود باعث جلوگیری از COVID-19 از