استرالیای جنوبی در مورد یک استرالیا شیر مارک با احتمال بالقوه آلودگی میکروبی . Food Standard Australia and New Zealand (FSANZ) شب گذشته هشدار را برای بطری های 1 لیتری Milk Lab Almond Milk در استرالیای جنوبی صادر کرد. ” فراخوان به دلیل آلودگی بالقوه میکروبی است [که در صورت مصرف ممکن است باعث بیماری شود “، statement گفت. محصول بالقوه خطرناک بهترین محصول را قبل از تاریخ دارد 6 آگوست. این در سوپرمارکت های منتخب به فروش می رسید فقط کافه ها و رستوران ها در SA. محصولات غذایی FSANZ گفت: با آلودگی میکروبی ممکن است در صورت مصرف باعث بیماری شود. استرالیای جنوبی که محصول را خریداری کرده اند می توانند محصول را به طور کامل به محل خرید برگردانند بازپرداخت.