وانواتو اولین مورد ویروس کرونا را بعد از مثبت شدن آزمایش یک شهروند که از ایالات متحده به خارج از قرنطینه منتقل شده ، ثبت کرده است.
کشور اقیانوس آرام جز among آخرین کشورهایی بوده است که به طور کلی از این ویروس جلوگیری کرده است.
مقامات بهداشتی می گویند این مرد 23 ساله هنگام بازگشت در 4 نوامبر بدون علامت بود و عفونت وی روز سه شنبه پس از آزمایش روز 5 معمول تأیید شد.
مقامات می گویند که آنها قصد دارند همه را از همان پرواز در قرنطینه نگه دارند و روابط نزدیک مرد را ردیابی کنند اما نیازی به اعمال اقدامات گسترده تری در کشور 300000 نفری ندارند.