اکنون بیش از 25 میلیون مورد تأیید شده از ویروس کرونا در سراسر جهان وجود دارد – در حالی که کالیفرنیا به اولین ایالت آمریکا تبدیل شده است که از 700،000 نفر برتر است با توجه به دانشگاه جان هاپکینز ،
این سایت اعلام کرد: ایالات متحده با 6 میلیون مورد در حال حاضر با نتیجه اکثریت در جهان پیشرو است. کشورهایی که دارای دو بالاترین قد بعدی هستند به ترتیب 3.8 و 3.5 میلیون مورد برزیل و هند هستند.
اما مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای فدرال هشدار داده است که آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است – و فقط در ایالات متحده 10 برابر بیشتر به لطف مشکلات آزمایش و این که موارد خفیف اغلب قابل شناسایی نیستند.
کالیفرنیا اولین ایالتی بود که از صبح روز شنبه از مرز 700000 پرونده پیشی گرفت. هفته گذشته مجبور شد برنامه های بازگشایی خود را به دلیل نگرانی از بیماری همه گیر مرگبار کند کند.