جزر و مد کروناویروس در دانشگاه آلاباما در حال چرخش است – جایی که 1200 دانش آموز از زمان افتتاح مدرسه در این ماه مثبت آزمایش کرده اند.
آمار هشدار دهنده در مورد خود دانشگاه “COVID-19″ گزارش شد. داشبورد. ”
دو هفته پیش کلاس ها در مدرسه – خانه تیم فوتبال کریمسون تاید – که نزدیک به 30،000 دانش آموز در آن حضور دارند ، از سر گرفته شده بود.
رئیس دانشگاه استوارت آر. بل قبلاً در یک نامه آنلاین به اعضای هیئت علمی ، کارمندان و دانشجویان ، افزایش موارد” غیرقابل قبول ” را نامیده بود.
در آن مرحله ، کل عفونت در بین دانشجویان ، اعضای هیئت علمی و کارکنان بالای 500 بود .
رئیس دانشگاه بلافاصله به موضوع جدید اشاره نکرد.