ویکتوریا صفر مورد ویروس کرونای جدید ثبت کرده و هیچ مرگ دیگری در این زمینه وجود ندارد برای روز نهم در حال اجرا است. فقط چند ساعت می آید انتظار می رود قبل از اینکه نخست وزیر دانیل اندروز کاهش بیشتر محدودیت های ویروس کرونا را اعلام کند. آمار امروز تعداد متوسط ​​14 روزه موارد را تنها به 0.4 کاهش می دهد ، در دو هفته گذشته دو مورد منبع ناشناخته داشته است. موارد دیگر در آینده