پس از تعطیل به دلیل تاج گذاری ، پارلمان ویکتوریا به برنامه ریزی بازگشت جلسات از ابتدای ژوئن است. پارلمان آخرین جلسه نشست در 23 آوریل برای تصویب قانون اضطراری در پاسخ به ویروس کشنده. در روز چهارشنبه اعلام شد كه هر دو خانه از 2 تا 4 ژوئن و 16 تا 18 ژوئن می نشینند. “data-loc =” MOBILE “data-max-width =” 767 “/> پارلمان سپس قبل از بازگشت در 4 آگوست برای شکاف های پیش بینی شده در زمستان قبل از شکستن استراحت کنید. اما محدودیت ها برقرار است – نظافت اضافی انجام خواهد شد ، تعداد نمایندگان مجلس در اتاق ها مجاز خواهد بود و تعداد کارمندان برای کمک به مسافت اجتماعی کاهش می یابد. بسته به شیوع کروناویروس و توصیه های مدیر ارشد بهداشت ، تاریخ نشستن در معرض تغییر است. © AAP 2020