زنجیره بدنسازی بدنسازی 24 ساعته روز دوشنبه ، برای حمایت از ورشکستگی فصل 11 ، روز دوشنبه ، قربانی قفل شدن کروناویروس که باعث بسته شدن هزاران کلوپ بهداشتی در سراسر کشور شده است ، تشکیل داد.
این خبر چندان تعجب آور نبود ، زیرا سان رامون ، شرکت مستقر در کالیفرنیا تعدادی از کارمندان ، از جمله مربیان شخصی ، مربیان تناسب اندام و کارمندان فروش را اخراج کرد.
وال استریت ژورنال گزارش داد ، این زنجیره ، متعلق به شرکت سرمایه گذاری خصوصی AEA سرمایه گذاران و برنامه بازنشستگی معلمان انتاریو ، 445 سالن بدنسازی را در سرتاسر آمریکا اداره می کند و قصد دارد تا به طور دائم 145 تسهیلات خود را ببندد.
Gold’s Gym ، یکی دیگر از زنجیره های بدنسازی مشهور ، در ماه مه برای فصل 11 ثبت شده است.
اشتراک گذاری این: Facebook > Twitter

صفحه تلنگر

WhatsApp Email کپی