پسری پنج ساله در وضعیت بحرانی قرار دارد پس از برخورد با کامیون در جنوب غربی سیدنی. خدمات اضطراری بلافاصله بعد از ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه به حیاط حمل و نقل جاده ای در پیکون فراخوانده شدند. پسران در شرایط بحرانی به بیمارستان لیورپول منتقل شدند. 38 ساله راننده نر مرد غیرقانونی بود و برای آزمایش اجباری به همان بیمارستان منتقل شد. © AAP 2020