پسری ده ساله پس از کشته شدن وسیله نقلیه همه زمینی که او سوار شده بود ، در منطقه ویکتوریا نورد می چرخد. span> ATV امروز صبح روی یک ملک خصوصی در جاده کرسی-شلففورد در شلففورد ، در نزدیکی ژئولونگ حرکت کرد. پسر در صحنه درگذشت. (9News) پسر در صحنه درگذشت. di v> علت این تصادف ناشناخته است اما محققان گزارشی را برای مهار کننده تهیه می کنند. در همین حال ، یک پسر 15 ساله نیز امروز در یک تصادف در باتسفورد کشته شد. این پسر در اثر نورد بر روی املاک روستایی درگذشت. – گزارش با AAP