یک دختر نوجوان گمشده در مناطق کوهستانی South Highlands نیو ساوت ولز دارای “امن و خوب” پس از گم شد . او امروز حدود ساعت 3.50 بعد از ظهر در ماس واله واقع شده بود.