مردی بطور مرموزی در ویکتوریا پس از گذر ازگذشت وی را با زخم های متعدد چاقو در خارج از ساختمان در ملبورن جنوبی پیدا کرد. کمی بعد از ساعت 9:30 شب گذشته ، یک رهگذر هنگام دیدن مرد زخمی در خیابان Dorcas در حال قدم زدن بود. خدمات اضطراری در صحنه پس از کشف مرد. (9News) (9News) پیراپزشکان به محل فراخوانده شدند و سعی کردند مرد را زنده کنند ، اما او در صحنه درگذشت. پلیس هنوز مرد را به طور رسمی شناسایی نکرده است ، در حالی که کارآگاهان خانواده قاتل تحقیقات در مورد مرگ وی تحقیقاتی را آغاز کردند. در این صحنه صحنه جرم مستقر شده است و کارآگاهان گروه آدم کش در حال تحقیق هستند. (9News) fig ure> به هر کسی که اطلاعاتی دارد خواسته می شود با شماره 1800 333 000 با Stoppers Crime تماس بگیرید.