کارآگاهان NSW به دنبال کمک عمومی برای حل تیراندازی های کشنده از در اوایل سال جاری یک رئیس دوچرخه سواری استرالیا و یک مرد دیگر در غرب مرکزی ایالت. شین د برت ، رئیس بخش مرکزی NSW در مرکز غربی باند Bandidos biki ، در دارایی روستایی خود در جنوب ولینگتون با زخمی ناشی از اصابت گلوله به سر به سر در 14 ژانویه یافت شد. > دوچرخه های Bandidos در بزرگراه کالدر در راه ملب Ourne در سال 2018. (عصر) پلیس گفت در آن زمان شاهد شهادت قتل 60 ساله نبوده و آنها در حال تحقیق در مورد پیوندهای مربوط به فعالیت باند موتور سیکلت غیرقانونی در منطقه بودند. div> در تاریخ 27 آوریل ، مرد 48 ساله ولینگتون ، فرانک اسمیت با یک زخم گلوله به معده خود در بیمارستان پایگاه ولینگتون ظاهر شد. / div> آقای اسمیت قابل احیای نیست. کارآگاهان قتل برای هر کسی که اطلاعاتی در مورد مرگ این دو مرد دارد ، جذاب است. © AAP 2020