پس از یک عملیات پلیس در Riverwood در جنوب سیدنی در حال انجام است مرد ساعت 6.20 صبح در خانه ای در Methuen Pde مورد اصابت گلوله قرار گرفت. پس از شلیک یک مرد در خانه ، یک عملیات پلیس در جنوب سیدنی در حال انجام است. (نه) این مرد تحت معالجه قرار گرفته و به بیمارستان لیورپول منتقل شده است. پلیس در حال جستجوی مرد دومی است که گمان می رود فرد مسلح باشد. افسران متخصص در حال رفتن به محل حادثه هستند. به رانندگان توصیه می شود از این منطقه خودداری کنند. موارد دیگر برای آمدن …