وزارت فرهنگ و جهانگردی چین هشدار سفر صادر کرده است به شهروندان خود هشدار داد كه به دلیل “افزایش چشمگیر” در حملات نژادپرستانه به “مردم چین و آسیا” به استرالیا سفر نكنند. بیانیه صادر شده در روز جمعه (به وقت محلی) گفته است که حملات ادعا شده نتیجه بیماری همه گیر کروناویروس بوده است. > ” به دلیل تأثیر بیماری همه گیر COVID-19 ، تبعیض نژادی و خشونت علیه مردم چین و آسیا در استرالیا افزایش چشمگیری داشته است. ” div> “وزارت فرهنگ و گردشگری توریست های چینی را یادآوری می کند که آگاهی خود را در مورد ایمنی بهبود بخشیده و به استرالیا سفر نکنید. ” هشدارها به دنبال اختلاف نظر درباره تحقیقات درباره منشأ ویروس COVID-19 ، احتمالاً باعث ایجاد تنش بین چین و استرالیا خواهد شد. موارد بعدی.