چین به مدت 10 روز مستقیم هیچ گونه مرگ و میر ناشی از تاج گزارش نداد
شنبه ها ده مورد جدید گزارش شده است – 11 مورد منتقل شده از خارج از کشور و یک انتقال محلی در استان شمال غربی هیلونگجیانگ در مرز روسیه ، مقامات بهداشتی به Associated Press گفت.
در حال حاضر ، 838 نفر هنوز هم با COVID-19 در چین بستری هستند ، به طور گسترده ای اعتقاد بر این است که منبع همه گیری جهانی است.
1000 نفر دیگر در انزوا هستند و به عنوان موارد مشکوک تحت آزمایش قرار می گیرند یا در صورت عدم علامت مثبت بودن ویروس مورد آزمایش قرار می گیرند.
چین گزارش کرده است که در میان 82.816 مورد ، 4632 مرگ و میر انجام شده است.
به اشتراک بگذارید: Facebook > Twitter

صفحه تلنگر

WhatsApp Email کپی