کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میزبان یک نشست نظامی بود تا در مورد سیاست های جدید برای تقویت قابلیت های هسته ای کشور بحث کنید. رسانه های دولتی KCNA روز یکشنبه گفتند: “در این جلسه ، سیاست های جدیدی برای افزایش بیشتر بازدارندگی در جنگ هسته ای کشور و قرار دادن نیروهای مسلح استراتژیک با هشدار بالا بود”. SPPAN> > © AAP 2020