یک کوهنورد صخره ای مجروح امروز صبح بعد از سقوط نجات می یابد. در نیمه راه پایین یک صخره 150 متری در کوههای آبی NSW قرار دارد. پس از گذراندن شب در انتظار نجات ، کوهنورد زلزله زده در اولین نور از یک پرچم صخره توسط هلیکوپتر درخشان می شود. وی بیش از 14 ساعت روی صورت صخره ای پوشیده شده است. صخره نورد زخمی صخره ای کوهستان آبی را آویزان کرد و منتظر است که توسط یک هلیکوپتر نجات به امنیت برسد. (9News) – figure> اعتقاد بر این است که کوهنورد دچار بازوی شکستگی شده است ، اما میزان صدمات آن مرد قطعی نیست. تیم های جستجو و نجات منتظر مانده اند تا زمانی که این مأموریت بی خطر باشد. صورت صخره ای عظیم که صعود مجروح r افتاد. (9News) یک هلی کوپتر جستجو و نجات در نزدیکی صحنه تصادف کوهنوردی پرواز می کند (9News) موارد بعدی.