برنامه Hookup Grindr جزء صدها هزار مشاغلی بود که از برنامه کمک های همه گیر 660 میلیارد دلاری دولت پول دریافت می کردند.
سکوی دوستیابی همجنسگرا در لیست منتشر شده توسط دولت ترامپ روز دوشنبه قرار گرفت و مشخص شد که بین 1 تا 2 میلیون دلار وام دریافت کرده است.
با توجه به خزانه داری ، این وجوه به گریندر کمک کرد تا 69 اخراج را کنار بگذارد.
گریندر ، که اخیراً توسط Kunlun Tech پکن به یک گروه سرمایه گذار به نام San Vicente Acquisition فروخته شده است ، به درخواست The Post برای اظهار نظر پاسخ نداد.
PPP به منظور نجات میلیون ها مشاغل کوچک که دیده می شوند مشاغلشان به دلیل تعطیل شدن در مسافت های اجتماعی خشک شده اند ، طراحی شده است.