بازارهای Robinhood با کمیسیون بورس و اوراق بهادار در رابطه با عدم موفقیت کامل آن در مواجهه کامل عملکرد خود را در زمینه فروختن سفارشات مشتریان به بازرگانان پرسرعت افشا می کند.
تحقیقات در مرحله پیشرفته ای است و این شرکت می تواند بیش از 10 میلیون دلار جریمه پرداخت کند ، این گزارش با استناد به افراد آشنا با این موضوع اضافه کرد.
راه اندازی fintech که به عنوان کمک کننده اعتبار داده شده است بلومبرگ نیوز ماه گذشته گزارش داد ، تجارت رایج در بین هزاره ها را مورد توجه قرار می دهد ، همچنین توسط SEC به دلیل مدیریت خاموشی سیستم در ماه مارس مورد بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی Robinhood روز چهارشنبه گفت این شرکت تلاش می کند تا به طور کامل با نهادهای نظارتی خود همکاری کند اما درباره ارتباطات خود با آنها بحث و اظهارنظر نمی کند.
SEC از اظهار نظر خودداری کرد.