اعتقاد بر این است که یک مرد کشته شده و شخص دوم در بیمارستان بستری است پس از یک حادثه تیراندازی در منطقه خلیج موروتن در کوئینزلند. پلیس صحنه جنایتی را در خیابان کینگ در کابولچر برقرار کرده است که تیرانداز هنوز در حالت شل است. شاهدان شنیدن شلیک گلوله و دیدن مردی را که از صحنه فرار می کند توصیف کرده اند. یک عملیات پلیس برای یافتن فرد مسئول در حال انجام است. بیشتر به بیا .