جان عزیز: من نیاز به مدل مو دارم. در مورد باز کردن آرایشگاه ها برای دو نفر در یک زمان چطور؟ J.M.
J.M عزیز: من در این مورد با شما هستم. موهای من اینقدر طولانی نبوده از دهه 60.
و زمین های گلف. یک نفر به سبد خرید. اجازه ندهید توپ به درون جام بیاید. توپ من هرگز نزدیک کسی نیست – گلف بودن نوعی مسافت اجتماعی است – حداقل برای من ، زیرا من معمولاً در جنگل هستم.
به اشتراک بگذارید: Facebook Twitter

صفحه تلنگر

WhatsApp Email کپی کردن >