مگی بیر، دیلن آلکوت و شین فیتزسیمونز از جمله افرادی هستند که در فهرست افتخارات روز استرالیا شناخته شده اند.

لیست افتخارات روز استرالیا دارای منتشر شد و 1040 استرالیایی به دلیل دستاوردها و خدماتشان به جامعه شناخته شدند.نام‌های قابل‌توجهی که مورد تقدیر قرار گرفته‌اند…

ادامه مطلب