“من اینجا اسلحه را می پرم”: CHO کوئینزلند به طور تصادفی فاش کرد که ماسک بخشی از برنامه بازگشت به مدرسه است

افسر ارشد بهداشت کوئینزلند کوئینزلند به طور تصادفی فاش کرد که دستورات ماسک بخشی از بازگشت به ایالت خواهد بود. -برنامه مدرسه.دکتر جان جرارد در…

ادامه مطلب