وقتی 600000 دلار پول نقد در حیاط خلوت حومه پیدا می شود – چه کسی stash را دریافت می کند؟ در این حالت ، حمل و نقل در یک ملک Bankstown در جنوب غربی سیدنی پیدا شد. با تلاش برای جلوگیری از شناسایی ، این مالکان توسط مالکان اصلی به یک ملل همسایه پرتاب شدند. 600،000 دلار پول نقد کشف شده در حیاط خلوت سیدنی کشف شد. > (9News) در اوایل سال 2019 ، پس از تحقیقات پلیس فدرال در مورد یک سندیکای جرم و جنایت ادعا توقیف شد. متأسفانه برای ساكنان اینكه به آن ریخته می شود ، پول به اتحادیه اروپا كشیده شده است. دو نفر به جرم برخورد با درآمد حاصل از جرم محكوم شده اند.