برداشتن پادشاه از 5 دلار برچسب “حمله به جامعه” است – اما زمانی که ملکه الیزابت برای اولین بار این کار را انجام داد، بحث و جدل وجود داشت.

طراحی استرالیا 5 دلار اسکناس در پس از تصمیم برای عدم استفاده از تصویر شاه چارلز سوم در سری جدید.بانک رزرو استرالیا (RBA) اعلام کرد…

ادامه مطلب