اگر ممكن است اگر كروناويروس رخ دهد ، ممكن است به حالت تعطيل درآيد ، CDC هشدار دهنده است.
جی باتلر ، معاون مدیر عامل عفونت ، گفت: “اگر موارد دوباره شروع می شوند ، به ویژه اگر به طرز چشمگیری افزایش پیدا کنند ، مهم است که بدانید که تلاش های بیشتری برای کاهش اقدامات نظیر آنچه در ماه مارس انجام شده ممکن است دوباره لازم باشد.” جمعه به خبرنگاران گفت بیماری ها.
بالر گفت: با این وجود ، موج دوم قفل شدن در سطح محلی و نه در سطح کشور ممکن است انجام شود.
گفت: “در حال حاضر ، جوامع در حال تجربه سطوح مختلف انتقال هستند ، زیرا آنها به تدریج بر تلاش های جامعه می روند و به تدریج مجدداً باز می شوند.”
ترس از تجدید عفونت – و بستن قفل جدید – روز پنجشنبه به رکود سهام دامن زد.
به اشتراک بگذارید: Facebook Twitter

صفحه تلنگر

> WhatsApp Email a > کپی