مانند اکثر ما ، خانواده اسکات موریسون در حال انزوا بوده اند. همه گیر کورون ویروس. نخست وزیر ، همسرش جنی و دختران آنها ابی 12 ساله و لیلی 10 ساله به همراه مادربزرگ های دختران در محل رسمی نخست وزیر کانبرا اقامت گزیدند. نخست وزیر ، همسرش جنی و دخترانشان ابی ، 12 ساله و لیلی 10 ساله در محل رسمی رسمی نخست وزیر Canberra اقامت داشته اند. (نه) در مصاحبه اختصاصی با نه گزارشگر سیاسی كری كری یكسلی ، جنی موریسون درمورد اینكه زندگی در الج چگونه بوده است ، گشوده است. مصاحبه کامل را در بالا تماشا کنید.