ایل مسک در روز جمعه اعلام کرد که ژوئن در حال حاضر یک تعطیلات شرکت برای تسلا و SpaceX است – بیش از نیمی از شیفتهای برخی کارمندان.

ایمیل الکترونیکی منابع انسانی تسلا درست قبل از ساعت 8 صبح سواحل غربی برای کارمندان ارسال شد – پس از اینکه برخی از کارمندان قبلاً گزارش داده بودند که کار کنند.
“تسلا به طور کامل از ژنتیک برای هر کارمند آمریکایی پشتیبانی می کند که می خواهد روز تعطیل را برای جشن گرفتن ، بازتاب و یا شرکت در برنامه هایی که برای شما معنادار است ، پشتیبانی کند.” ایمیل از والری کارمن می خواند ، مطابق CNBC.
همچنین مشخص شد كه كاركناني كه تسلا را پیشنهاد داده اند ، در وقت خودشان این كار را انجام می دهند ، زیرا این “عدم پرداخت PTO و بهانه ای است.”

پست به تسلا رسید تا روشن شود که آیا اعلامیه موسک به معنای کارمندانی است که پیاده می شوند ، دستمزد دریافت می کنند ، اما به عقب نشنیده اند.