JCPenney روز چهارشنبه گفت كه حدود 1000 شغل را قطع كرده و 152 فروشگاه را تعطیل خواهد كرد زیرا به نظر می رسد زنجیره فروشگاه های آمریكا از حمایت از فصل 11 و بحران COVID-19 پدید آمده است.
اخراج ها بر نقش شرکت ها ، مدیریت میدانی و نقش های بین المللی تأثیر می گذارد و کارکنان واجد شرایط ترک یک بسته جدائی دریافت می کنند. این شرکت همچنین در رابطه با تعطیلی فروشگاه ها با صاحبخانه خود در حال مذاکره است.
پنی برای حمایت از ورشکستگی در ماه مه با برنامه ریزی کرد به اکتشاف یک فروش احتمالی ، با عضویت در قسمت خرده فروشان آجر و ملات برای خرد شدن تحت فشار ناشی از بیماری همه گیر COVID-19
روز سه شنبه ، مالک کالوین کلین PVH Corp. همچنین از کاهش تعداد کارمندان دفتر خبر داد.