همه گیری ویروس کرونا رسماً سال 2020 را تعریف کرده است.
دیکشنری کالینز مستقر در انگلستان “قفل کردن” را به عنوان کلمه سال خود اعلام کرده است ، و سایر واژگان مربوط به همه گیری را پشت سر می گذارد.
به عنوان “اعمال محدودیت های شدید در مسافرت ، تعامل اجتماعی و دسترسی به فضاهای عمومی” تعریف شده است ، این اسم یکی از شش کلمه ای است که در ده دهکده فرهنگ لغت در سال 2020 وجود دارد و مربوط به اشکال کشنده است.
ویروس کرونا به طور حیرت انگیز 35000 برابر افزایش استفاده نسبت به سال قبل را در این لیست ثبت کرد.
کلمات مرتبط دیگر عبارتند از: فاصله اجتماعی ، انزوا از خود ، کارگران اصلی و فعالیت.
سال گذشته ، کالینز ، که یک مجموعه 4.5 میلیارد کلمه ای را دنبال می کند ، “اعتصاب آب و هوا” را به عنوان کلمه سال انتخاب کرد.