اپراتور کازینو MGM Resorts قصد دارد 18،000 کارگر خزنده در ایالات متحده را اخراج کند زیرا یک کاهش جهانی سفر از بحران کرونور ویروس باعث آسیب به عملیات آن شد.
در این گزارش آمده است کاهش شغل از روز دوشنبه آغاز می شود.
شرکت از تاریخ 31 دسامبر 2019 حدود 52،000 کارمند تمام وقت و 18،000 کارمند نیمه وقت در ایالات متحده داشت.